Phân bón hiệu Con Lười, Phân Con Lười, Phân bón Con Lười, Phân sinh học, phân Công nghệ sinh học hiệu Con Lười, phân bón nhả chậm, phân bón tốt nhất, phân bón cho lúa, phân hóa học, phân bón lúa

CÁNH ĐỒNG LÚA BÓN PHÂN CON LƯỜI TẠI HUYỆN NGA SƠN THANH HÓA

  29/12/2016

  Phân Con Lười bón cho lúa giúp cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, rễ lúa ăn sâu, ôm nhiều đất chống đổ, nhiều rễ trắng, to, khỏe. Đẻ nhánh nhiều, tập trung, tỷ lệ nhánh hữu hiệu cao. Lá lúa xanh vàng, đứng lá.

LÁ LÚA MÀU XANH VÀNG, ĐỨNG LÁ VÀ SẠCH SÂU BỆNH

 

 

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới

Các giải thưởng