Phân bón hiệu Con Lười, Phân Con Lười, Phân bón Con Lười, Phân sinh học, phân Công nghệ sinh học hiệu Con Lười, phân bón nhả chậm, phân bón tốt nhất, phân bón cho lúa, phân hóa học, phân bón lúa

Lúa bón phân CNSH hiệu Con Lười được 57 ngày tuổi của anh Đinh Trường Hận ở Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

  06/07/2021

Ghi hình tại đồng ruộng ngày 06/7/2021 Lúa bón phân hiệu Con Lười được 57 ngày tuổi sạch sâu bệnh hại, cây lúa cứng, gốc ít lá ủ, bộ lá thẳng đứng, dày lá hơn lúa đối chứng.

Bình luận

Tin tức mới