Phân bón hiệu Con Lười, Phân Con Lười, Phân bón Con Lười, Phân sinh học, phân Công nghệ sinh học hiệu Con Lười, phân bón nhả chậm, phân bón tốt nhất, phân bón cho lúa, phân hóa học, phân bón lúa

So sánh Lúa bón phân hiệu Con Lười và đối chứng tại xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

  28/06/2021

Bông Lúa bón phân CNSH hiệu Con Lười bông to hơn, số lượng hạt nhiều hơn, bộ lá đòng thẳng đứng, sạch sâu bệnh hại hơn lúa đối chứng bón phân khác.

Bình luận

Tin tức mới