Phân bón hiệu Con Lười, Phân Con Lười, Phân bón Con Lười, Phân sinh học, phân Công nghệ sinh học hiệu Con Lười, phân bón nhả chậm, phân bón tốt nhất, phân bón cho lúa, phân hóa học, phân bón lúa

CHƯƠNG TRÌNH BÀN TRÒN NÔNG NGHIỆP SỐ 9: QUY TRÌNH BÓN PHÂN HIỆU CON LƯỜI F22 CHO GIỐNG LÚA NẾP IR4625 TẠI TỈNH LONG AN TRONG VỤ 2 NĂM 2023.

  15/02/2023

Khi bón Phân hiệu Con Lười F22 bà con sẽ khắc phục được những yếu điểm "yếu cây, dài lá, hay đổ ngã, dễ nhiễm nấm bệnh" của cây Lúa Nếp.
 

Bình luận

Tin tức mới

Các giải thưởng