Phân bón hiệu Con Lười, Phân Con Lười, Phân bón Con Lười, Phân sinh học, phân Công nghệ sinh học hiệu Con Lười, phân bón nhả chậm, phân bón tốt nhất, phân bón cho lúa, phân hóa học, phân bón lúa

Chuyên mục Khoa Học Kĩ Thuật Ứng Dụng Phân Con Lười bón cho cây lúa

  13/12/2016

Lúa bón Phân Con Lười phát triển tốt, rễ lúa ăn sâu, ôm nhiều đất, chống đổ tốt. Nhiều rễ trắng, to, khỏe. Cây lúa đẻ nhánh nhiều, tập trung, tỷ lệ nhánh hữu hiệu cao. Lá lúa xanh vàng, dày lá, đứng lá.

Bình luận

Tin tức mới

Các giải thưởng