Chuyên mục Khoa Học Kĩ Thuật Ứng Dụng Phân Con Lười bón cho cây lúa

  13/12/2016

Lúa bón Phân Con Lười phát triển tốt, rễ lúa ăn sâu, ôm nhiều đất, chống đổ tốt. Nhiều rễ trắng, to, khỏe. Cây lúa đẻ nhánh nhiều, tập trung, tỷ lệ nhánh hữu hiệu cao. Lá lúa xanh vàng, dày lá, đứng lá.

Bình luận

Tin tức mới

Các giải thưởng