Phân bón hiệu Con Lười, Phân Con Lười, Phân bón Con Lười, Phân sinh học, phân Công nghệ sinh học hiệu Con Lười, phân bón nhả chậm, phân bón tốt nhất, phân bón cho lúa, phân hóa học, phân bón lúa

Chuyên mục Khoa Học Kĩ Thuật Ứng Dụng Phân Con Lười: Tại sao bón phân Con Lười Lúa chín sớm hơn?

  13/12/2016

Thạc Sĩ Nguyễn Văn Luých giải thích lý do bón Phân Con Lười cho lúa thì lúa chín hơn lúa bón phân thông thường từ 5 - 10 ngày.

Bình luận

Tin tức mới

Các giải thưởng