Chuyên mục Khoa Học Kĩ Thuật Ứng Dụng Phân Con Lười: Tại sao bón phân Con Lười Lúa chín sớm hơn?

  13/12/2016

Thạc Sĩ Nguyễn Văn Luých giải thích lý do bón Phân Con Lười cho lúa thì lúa chín hơn lúa bón phân thông thường từ 5 - 10 ngày.

Bình luận

Tin tức mới

Các giải thưởng