Phân bón hiệu Con Lười, Phân Con Lười, Phân bón Con Lười, Phân sinh học, phân Công nghệ sinh học hiệu Con Lười, phân bón nhả chậm, phân bón tốt nhất, phân bón cho lúa, phân hóa học, phân bón lúa

Chuyên mục khoa học kỹ thuật ứng dụng Phân Con Lười vào sản xuất nông nghiệp

  13/12/2016

Nhà Khoa học - Thạc Sĩ Nguyễn Văn Luých giải thích tại sao cây lúa bón phân con lười có các đặc điểm sau: Cây lúa đẻ nhánh tập trung, nhiều nhánh hữu hiệu. Lá lúa có màu xanh vàng, lá lúa dày cứng và đứng lá. Bông lúa chín vàng sáng, chắc mẩy hạt và chín sớm hơn phân thông thường từ 5- 10 ngày.

 

Bình luận

Tin tức mới

Các giải thưởng