Phân bón hiệu Con Lười, Phân Con Lười, Phân bón Con Lười, Phân sinh học, phân Công nghệ sinh học hiệu Con Lười, phân bón nhả chậm, phân bón tốt nhất, phân bón cho lúa, phân hóa học, phân bón lúa

Đặc điểm sinh trưởng phát triển của cây lúa bón Phân Con Lười như thế nào?

  13/12/2016

Cây Lúa bón Phân Con Lười có đặc điểm: Rễ lúa ăn sâu, ôm nhiều đất, nhiều rễ trắng, to, khỏe, chống đổ tốt. Cây lúa đẻ nhánh nhiều, tập trung, tỷ lệ nhánh hữu hiệu cao. Lá lúa màu xanh vàng, dày lá, đứng lá.

Bình luận

Tin tức mới

Các giải thưởng