Phân bón hiệu Con Lười, Phân Con Lười, Phân bón Con Lười, Phân sinh học, phân Công nghệ sinh học hiệu Con Lười, phân bón nhả chậm, phân bón tốt nhất, phân bón cho lúa, phân hóa học, phân bón lúa
Hiển thị
  19/12/2016

Phân Con Lười - “Thương hiệu danh tiếng ASEAN” do tạp chí Đông Nam Á- viện nghiên cứu DN VVN trao tặng

Sản phẩm PHÂN CON LƯỜI của công ty CP Phân bón Mùa Vàng đạt danh hiệu hàng việt đảm bảo và thương hiệu danh tiếng ASEAN.

  16/12/2016

PHÂN CON LƯỜI- SẢN PHẨM TIN CẬY, DỊCH VỤ HOÀN HẢO, NHÃN HIỆU ƯA DÙNG

Công ty Cổ Phần Phân Bón Mùa Vàng vinh dự được VIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUỐC TẾ và TẠP TRÍ SỞ HỮU CHÍ TUỆ & SÁNG TẠO chứng nhận “SẢN PHẨM TIN CẬY” cho sản phẩm PHÂN BÓN CON LƯỜI NPK: 17-5-11. Công ty tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm mới, giúp cà con nông dân t

  16/12/2016

PHÂN CON LƯỜI - VINH DANH SẢN PHẨM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Với sản phẩm Phân Con Lười NPK: 17-5-11 Công ty Cổ Phần Phân Bón Mùa Vàng đã vinh danh được Bộ KHoa Học Và Công Nghệ trao tặng danh hiệu " DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO"

  06/12/2016

Phân Con Lười - “Thương hiệu nổi tiếng trong hội nhập kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương-2015”

Với sản phẩm Phân viên nén nhả chậm NPK 17-5-11 mang nhãn hiệu " Phân Con Lười" , Công ty Cổ phần Phân bón Mùa Vàng đã được nhận danh hiệu " Thương hiệu nổi tiếng trong hội nhập kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương". Chương trình được phát sóng trực tiếp t

  06/12/2016

Phân Con Lười - “Sản phẩm Nông nghiệp tiêu biểu năm 2014.”

Ngày 07 tháng 06 năm 2015 PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH đã trao tặng giải thưởng " SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU NĂM 2014" cho sản phẩm Phân Con Lười của Công ty Cổ phần Phân bón Mùa Vàng. Về phía công ty Ông Nguyễn Văn Luých - Chủ tịch h

Các giải thưởng