Phân bón hiệu Con Lười, Phân Con Lười, Phân bón Con Lười, Phân sinh học, phân Công nghệ sinh học hiệu Con Lười, phân bón nhả chậm, phân bón tốt nhất, phân bón cho lúa, phân hóa học, phân bón lúa
Hiển thị
  18/05/2021

Quy trình bón Phân Công nghệ sinh học hiệu Con Lười thế hệ F22 cho cây Lúa đạt năng suất cao trồng trên vùng đất nhiễm Phèn.

Phân CNSH hiệu Con Lười thế hệ F22 ( Bao Xanh) được bổ sung một số loại phụ gia hữu cơ đặc biệt giúp giảm chua - hạ phèn, cải tạo đất tơi xốp tạo điều kiện cho cây Lúa phát triển tốt, nở bụi khỏe, tăng sức đề kháng, giảm sâu bệnh hại, cho năng suất và chấ

  25/12/2020

QUY TRÌNH BÓN PHÂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC HIỆU CON LƯỜI F18 TRONG NĂM 2021

PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI F18 HỨA HẸN SẼ LÀM HÀI LÒNG NHÀ NÔNG VIỆT.

Các giải thưởng