Phân bón hiệu Con Lười, Phân Con Lười, Phân bón Con Lười, Phân sinh học, phân Công nghệ sinh học hiệu Con Lười, phân bón nhả chậm, phân bón tốt nhất, phân bón cho lúa, phân hóa học, phân bón lúa
Hiển thị
  13/12/2016

Chuyên mục khoa học kỹ thuật ứng dụng Phân Con Lười vào sản xuất nông nghiệp

Nhà Khoa học - Thạc Sĩ Nguyễn Văn Luých giải thích tại sao cây lúa bón phân con lười có các đặc điểm sau: Cây lúa đẻ nhánh tập trung, nhiều nhánh hữu hiệu. Lá lúa có màu xanh vàng, lá lúa dày cứng và đứng lá. Bông lúa chín vàng sáng, chắc mẩy hạt và chín

  13/12/2016

Đặc điểm sinh trưởng phát triển của cây lúa bón Phân Con Lười như thế nào?

Cây Lúa bón Phân Con Lười có đặc điểm: Rễ lúa ăn sâu, ôm nhiều đất, nhiều rễ trắng, to, khỏe, chống đổ tốt. Cây lúa đẻ nhánh nhiều, tập trung, tỷ lệ nhánh hữu hiệu cao. Lá lúa màu xanh vàng, dày lá, đứng lá.

  13/12/2016

Tại sao Lúa bón phân Con Lười đẻ nhánh khỏe và tập trung?

Nhà khoa học - Thạc Sĩ Nguyễn Văn Luých sẽ giải đáp tại sao cây Lúa bón Phân Con Lười - Phân Nhả Chậm lại đẻ nhánh tập trung, năng suất cao hơn cây Lúa bón phân thông thường.

Các giải thưởng