Phân bón hiệu Con Lười, Phân Con Lười, Phân bón Con Lười, Phân sinh học, phân Công nghệ sinh học hiệu Con Lười, phân bón nhả chậm, phân bón tốt nhất, phân bón cho lúa, phân hóa học, phân bón lúa
Hiển thị
  13/12/2016

Tại sao lá lúa bón Phân Con Lười luôn luôn có màu xanh vàng, dày lá, đứng lá

Thạc Sĩ Nguyễn Văn Luých giải thích tại sao Lá lúa bón phân Con Lười có màu xanh vàng, lá lúa dày cứng và đứng lá.

  13/12/2016

Chuyên mục Khoa Học Kĩ Thuật Ứng Dụng Phân Con Lười: Tại sao bón phân Con Lười Lúa chín sớm hơn?

Thạc Sĩ Nguyễn Văn Luých Giải thích lý do bón Phân Con Lười cho lúa thì lúa chín hơn lúa bón phân thông thường từ 5 - 10 ngày.

Các giải thưởng