Lúa bón phân CNSH hiệu Con Lười được 30 ngày tuổi của anh Hồ Quang Triệu ở thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ghi hình ngày 15/07/202

  16/07/2021

Cây Lúa cứng cây, bộ lá dày, thẳng đứng, sạch sâu bệnh hại, chưa phải phun xịt thuốc trừ sâu.

Lúa bón phân hiệu Con Lười có bộ rễ trắng tươi đẻ nhánh đều, cây mập, sạch sâu bệnh

Bình luận

Tin tức mới

Các giải thưởng