Lúa bón phân công nghệ sinh học hiệu Con Lười tại Xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

  22/05/2020

Anh Trần Văn Trung ở xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang sau khi sử dụng phân bón hiệu Con Lười cho Lúa Đài Thơm 8 vụ Đông Xuân năm 2020 đạt hiệu quả cao. Vụ hè thu này, anh Trung tiếp tục sử dụng phân bón hiệu Con Lười cho Lúa, cây Lúa phát triển tốt, bộ rễ ăn sâu, ôm nhiều rễ, đẻ nhánh khỏe và tập trung, bộ lá sạch sâu bệnh hại.

Bình luận

Tin tức mới