Phân bón hiệu Con Lười, Phân Con Lười, Phân bón Con Lười, Phân sinh học, phân Công nghệ sinh học hiệu Con Lười, phân bón nhả chậm, phân bón tốt nhất, phân bón cho lúa, phân hóa học, phân bón lúa

Nông dân Miền Tây đang tích cực chuẩn bị phân bón hiệu Con Lười cho vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023

  08/12/2022

Hình ảnh giao phân bón hiệu Con Lười cho anh Khoa tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Hình ảnh giao phân bón hiệu Con Lười F22 cho anh Tâm ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang ngày 07/12/2022.

Giao phân bón hiệu Con Lười cho anh Tòng ở Long Xuyên, An Giang

Giao phân bón hiệu Con lười về Long Mỹ, Hậu Giang

Giao phân bón cho nông dân huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Giao phân bón hiệu Con Lười cho anh Dinh tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Bình luận

Tin tức mới

Các giải thưởng