Phân bón hiệu Con Lười được ứng dụng rộng rãi tại Hải Phòng

  06/09/2019

Lúa Vụ Mùa sớm bón phân Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười sắp cho thu hoạch tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng:Cứng cây, dày lá, không bị đổ ngã, Sạch sâu bệnh, Năng suất và chất lượng thóc gạo tăng.

Sau khi sử dụng Phân bón hiệu Con Lười rất tốt cho cây Lúa, bà con Hải Phòng ứng dụng Phân Con Lười vào sản xuất Măng Tây An Toàn cũng thu được hiệu quả kinh tế cao

 

 
 

Bình luận

Tin tức mới

Các giải thưởng