Phân bón tốt nhất cho cây Lúa hiện nay - phân Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười

  09/09/2019

Lúa bón Phân Công Nghệ Sinh học hiệu Con Lười của nhà anh Tiền tại huyện Thới Lai, Thành Phố Cần Thơ vụ Hè Thu năm 2019 bắt đầu đỏ đuôi

Lúa phát triển tốt, sạch sâu bệnh, không bị đổ ngã, bông thóc to, hạt chắc mẩy.

Bình luận

Tin tức mới

Các giải thưởng