Phân bón hiệu Con Lười, Phân Con Lười, Phân bón Con Lười, Phân sinh học, phân Công nghệ sinh học hiệu Con Lười, phân bón nhả chậm, phân bón tốt nhất, phân bón cho lúa, phân hóa học, phân bón lúa

PHÂN CON LƯỜI CHO CÂY MÍA

  03/12/2016

Mía bón phân Con Lười cho cây Mía chắc khỏe, mập hơn, bộ rễ chính to khỏe, có nhiều rễ ở đốt gần gốc mía hơn so với ruộng Mía bón phân thông thường. Lá Mía to và dày hơn, gân mặt trong của lá Mía to hơn. Đặc biệt khi đo thử độ đường tại thời điểm cây Mía được 7 tháng thì bón phân Con Lười có độ Brix cao hơn 2 độ so với Mía bón phân thông thường.

Bình luận

Tin tức mới

Các giải thưởng