PHÂN CON LƯỜI CHO CÂY RAU

  07/12/2016

Phân CON LƯỜI chuyên dùng cho cây rau là loại phân tổ hợp nhả chậm cao cấp dạng bột và mảnh.

Bình luận

Tin tức mới

Các giải thưởng