PHÂN CON LƯỜI- CHỨNG NHẬN ISO 9001:2008

  20/12/2016

 Công ty Cổ phần phân bón Mùa Vàng được tổ chức chứng nhận IQC đánh giá phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và được sử dụng dấu hợp quy

Bình luận

Tin tức mới

Các giải thưởng