Phân bón hiệu Con Lười, Phân Con Lười, Phân bón Con Lười, Phân sinh học, phân Công nghệ sinh học hiệu Con Lười, phân bón nhả chậm, phân bón tốt nhất, phân bón cho lúa, phân hóa học, phân bón lúa

Phân Con Lười chuyên dùng cho cây cảnh

  22/12/2016

Phân Con Lười chuyên dùng cho cây cảnh, bon sai và cây hoa

 

 • PHÂN VIÊN NÉN NHẢ CHẬM F8 (MỚI)
  Phân Viên Nén nhả chậm F8 (0,2g/viên

  Phân Viên Nén nhả chậm F8 (0,2g/viên)

   

 • PHÂN VIÊN NÉN F7 - PHÂN CON LƯỜI
  Phân Viên Nén F7 - Phân Con Lười dạng hạt mận

  Phân Viên Nén F7 - Phân Con Lười dạng hạt mận

   

 • PHÂN VIÊN NÉN NHẢ CHẬM F6 - DÚI
  Phân Viên Nén nhả chậm F6 - Dúi 4(g/viên)

  Phân Viên Nén nhả chậm F6 - Dúi 4(g/viên)

   

 • TỔ HỢP PHÂN VIÊN NÉN DÚI SÂU
  Tổ hợp Phân Viên nén nhả chậm dúi sâu

  Tổ hợp Phân Viên nén nhả chậm dúi sâu

   

 • VIÊN ĐẠM NÉN NHẢ CHẬM
  PHÂN CON LƯỜI NPK 15-5-11

  Phân viên nén đời đầu tiên với thành phần là N

   

 • PHÂN VIÊN NÉN NHẢ CHẬM NGŨ SẮC
  Tổ Hợp Phân Viên Nén Nhả Chậm Ngũ Sắc

  Tổ Hợp Phân Viên Nén Nhả Chậm Ngũ Sắc

   

 • PHÂN VIÊN NÉN 2 THÀNH PHẦN + VI LƯỢNG
  Tổ Hợp Phân Viên Nén Nhả Chậm 2 thành phần + Vi lượng

  Phân Viên Nén Nhả Chậm 2 thành phần + Vi lượng

   

 • VIÊN NÉN KALI NHẢ CHẬM
  Viên Nén Kali Nhả chậm

  Viên Nén Kali Nhả chậm

   

 • PHÂN VIÊN NÉN TRUNG LƯỢNG
  Phân viên nén Trung lượng nhả chậm

  Phân viên nén Trung lượng nhả chậm

   

 • PHÂN VIÊN NÉN VÔ CƠ + HỮU CƠ
  Phân viên nén Vô Cơ + Hữu Cơ

  Phân viên nén Vô Cơ + Hữu Cơ

   

 • PHÂN VIÊN NÉN CÔNG THỨC CHO CÂY CẢNH
  Sản phẩm Phân viên nén chuyên dùng cho Hoa, Cây cảnh, Bonsai, Hoa Lan

  Sản phẩm Phân viên nén chuyên dùng cho Hoa, Cây cảnh, Bonsai, Hoa Lan

   

 • PHÂN NÉN HỮU CƠ+ VI LƯỢNG
  Sản phẩm phân nén Hữu cơ+ Vi lượng, với nhiều thành phần giúp cây trồng phát triển tốt, năng suất cao

 

Bình luận

Tin tức mới

Các giải thưởng