Phân Con Lười chuyên dùng cho cây Thanh Long

  09/12/2016

Cung cấp cân đối dinh dưỡng cho cây thanh long giúp cây sinh trưởng khỏe hơn, cho chất lượng quả ngọt và mã đẹp hơn.

Bình luận

Tin tức mới

Các giải thưởng