Phân Con Lười nhả chậm dạng bột cao cấp

  22/12/2016

Đây là thế hệ phân bón mới nhất của công ty do Thạc Sĩ Nguyễn Văn Luých mới nghiên cứu ra có thể bón được cho các loại cây trồng như lúa, ngô, rau màu, cây ăn quả, cây hoa....... Phân Con Lười dạng bột có thể dùng để bón lót hoặc bón thúc rất tốt mà hạn chế được sự thất thoát phân bón do thời tiết.

Bình luận

Tin tức mới

Các giải thưởng