Phân Con Lười thế hệ F8

  07/12/2016

Phân Con Lười thế hệ F8 là thế hệ phân bón mới nhất của công ty CP phân bón Mùa Vàng. Kích thước viên phân được điều chỉnh xuống 0,1-0,2 gam. Viên phân có hình hạt tiêu.

Bình luận

Tin tức mới

Các giải thưởng