Phân bón hiệu Con Lười, Phân Con Lười, Phân bón Con Lười, Phân sinh học, phân Công nghệ sinh học hiệu Con Lười, phân bón nhả chậm, phân bón tốt nhất, phân bón cho lúa, phân hóa học, phân bón lúa

QUY TRÌNH BÓN PHÂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC HIỆU CON LƯỜI F18 TRONG NĂM 2021

  25/12/2020

Sản phẩm phân bón hiệu Con Lười F18 được kế thừa tất cả những ưu điểm của thế hệ F11 và F16. Đặc biệt, thế hệ F18 được bổ sung một số loại phụ gia hữu cơ đặc biệt, hạt phân nhỏ và chắc hơn giúp bà con nâng cao tối đa hiệu quả sử dụng phân bón và thuận tiện trong cách sử dụng.

 

Bình luận

Tin tức mới

Các giải thưởng