Hiển thị
  19/08/2017

Phân Con Lười F7+

  22/12/2016

Phân Con Lười nhả chậm dạng bột cao cấp

Đây là thế hệ phân bón mới nhất của công ty do Thạc Sĩ Nguyễn Văn Luých mới nghiên cứu ra có thể bón được cho các loại cây trồng như lúa, ngô, rau màu, cây ăn quả, cây hoa....... Phân Con Lười dạng bột có thể dùng để bón lót hoặc bón thúc rất tốt mà hạn c

  09/12/2016

Phân Con Lười chuyên dùng cho cây Thanh Long

Cung cấp cân đối dinh dưỡng cho cây thanh long giúp cây sinh trưởng khỏe hơn, cho chất lượng quả ngọt và mã đẹp hơn.

  07/12/2016

PHÂN CON LƯỜI CHO CÂY RAU

Phân CON LƯỜI chuyên dùng cho cây rau là loại phân tổ hợp nhả chậm cao cấp dạng bột và mảnh.

  07/12/2016

Phân Con Lười thế hệ F8

Phân Con Lười thế hệ F8 là thế hệ phân bón mới nhất của công ty CP phân bón Mùa Vàng. Kích thước viên phân được là 0,1-0,2 gam. Viên phân có hình hạt tiêu.

Các giải thưởng