Phân bón hiệu Con Lười, Phân Con Lười, Phân bón Con Lười, Phân sinh học, phân Công nghệ sinh học hiệu Con Lười, phân bón nhả chậm, phân bón tốt nhất, phân bón cho lúa, phân hóa học, phân bón lúa

Tại sao lá lúa bón Phân Con Lười luôn luôn có màu xanh vàng, dày lá, đứng lá

  13/12/2016

Nhà khoa học trẻ - Thạc Sĩ Nguyễn Văn Luých giải thích tại sao Lá lúa bón phân Con Lười có màu xanh vàng, lá lúa dày cứng và đứng lá.

Bình luận

Tin tức mới

Các giải thưởng