Tại sao Lúa bón phân Con Lười đẻ nhánh khỏe và tập trung?

  13/12/2016

 

Nhà khoa học - Thạc Sĩ Nguyễn Văn Luých sẽ giải đáp tại sao cây Lúa bón Phân Con Lười - Phân Nhả Chậm lại đẻ nhánh tập trung, năng suất cao hơn cây Lúa bón phân thông thường.

Bình luận

Tin tức mới

Các giải thưởng