Phân bón hiệu Con Lười, Phân Con Lười, Phân bón Con Lười, Phân sinh học, phân Công nghệ sinh học hiệu Con Lười, phân bón nhả chậm, phân bón tốt nhất, phân bón cho lúa, phân hóa học, phân bón lúa

Tại sao Lúa bón phân Con Lười đẻ nhánh khỏe và tập trung?

  13/12/2016

 

Nhà khoa học - Thạc Sĩ Nguyễn Văn Luých sẽ giải đáp tại sao cây Lúa bón Phân Con Lười - Phân Nhả Chậm lại đẻ nhánh tập trung, năng suất cao hơn cây Lúa bón phân thông thường.

Bình luận

Tin tức mới

Các giải thưởng