Thực tế Lúa bón phân Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười tại nhà anh Hồ tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ ngày 21/05/2020

  22/05/2020

Anh Hồ tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ đã sử dụng phân bón hiệu Con Lười cho cây Lúa được 7 vụ đều cho kết quả rất tốt: Cây Lúa phát triển tốt, sạch sâu bệnh hại; Cứng cây, dày lá, chống đổ tốt; Bông Lúa chín vàng mà lá đòng vẫn giữ được màu xanh; Bông Lúa to, hạt chắc mẩy đến tận cậy; Tỉ lệ chín đồng đều, chất lượng thóc gạo cao.

 Thực tế đồng ruộng ngày 21/05/2020.

Bình luận

Tin tức mới

Các giải thưởng