Hiển thị
  16/07/2021

Lúa bón phân CNSH hiệu Con Lười được 30 ngày tuổi của anh Hồ Quang Triệu ở thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ghi hình ngày 15/07/202

Cây Lúa cứng cây, bộ lá dày, thẳng đứng, sạch sâu bệnh hại, chưa phải phun xịt thuốc trừ sâu.

  23/06/2021

Ngày 22/06/2021, Phân bón hiệu Con Lười tiếp tục được đưa về Miền Tây Nam Bộ phục vụ nhà nông

Nông dân miền Tây Nam Bộ lựa chọn tin dùng phân bón hiệu Con Lười về sử dụng cho vụ Lúa Hè Thu năm 2021 nhằm giảm chi phí sản xuất, giảm đổ ngã cho cây lúa, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng thóc gạo.

  21/06/2021

BÓN PHÂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC HIỆU CON LƯỜI - LÚA KHỎE - OẰN BÔNG.

Thực tế lúa bón phân CNSH hiệu Con Lười tại xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long được ghi hình ngày 20/06/2021: Bông lúa to, nhiều hạt, cổ bông to, bộ lá đòng khỏe.

  09/06/2021

Thực tế Lúa bón phân CNSH hiệu Con Lười của nhà anh Chiêu ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long ghi hình ngày 09/06/2021.

Cây Lúa phát triển rất tốt, bộ lá Lúa lòng mo, sạch sâu bệnh hại, bông thóc to dài, tỷ lệ trỗ bông đồng đều.

  02/06/2021

Niềm vui khi Lúa được mùa bội thu của bà con nông dân huyện Đồ Sơn, TP Hải Phòng khi sử dụng phân bón Công nghệ Sinh học hiệu Con Lười

Bông Lúa trĩu quả - oằn bông, hạt chắc mẩy tới cậy, vàng óng, bộ lá vẫn giữ được màu xanh đến cuối vụ.

Các giải thưởng