Hiển thị
  31/03/2021

Lúa bón phân Hiệu Con Lười vụ Xuân năm 2021 tại xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Anh Duy cán bộ khuyến nông xã Vĩnh Thuận Tây chia sẻ: Bà con bón phân hiệu Con Lười giảm được sâu bệnh hại rất nhiều, năng suất và chất lượng thóc gạo tăng vượt trội.

Các giải thưởng