Phân bón hiệu Con Lười, Phân Con Lười, Phân bón Con Lười, Phân sinh học, phân Công nghệ sinh học hiệu Con Lười, phân bón nhả chậm, phân bón tốt nhất, phân bón cho lúa, phân hóa học, phân bón lúa
Hiển thị
  27/08/2022

Lúa bón phân hiệu Con Lười F22 vụ Hè Thu năm 2022 tại Miền Tây Nam Bộ

Bông lúa chín vàng mà lá đòng còn xanh, lá thẳng đứng, sạch sâu bệnh, bông to, nu bông, hạt chắc tới cậy

Các giải thưởng