Hiển thị
  07/05/2021

Đây là thực tế anh Năm Nhân chia sẻ quá trình phát triển của Lúa Nếp bón phân hiệu Con Lười vụ Xuân năm 2021 qua các giai đoạn phát triển của cây Lúa

Cây Lúa cứng cây - dày lá, giảm đổ ngã, giảm sâu bệnh hại, bông lúa trĩu hạt, chắc mẩy cho năng suất cao

  06/05/2021

Thực tế Lúa bón phân công nghệ sinh học hiệu Con Lười được 82 ngày tuổi tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Lúa OM18 bón phân hiệu Con Lười có bộ lá đài thẳng đứng, dày lá, sạch sâu bệnh hại, bông thóc to, hạt chắc mẩy tới cậy.

  19/04/2021

Ngày 17/04/2021, Công ty Phân bón Mùa Vàng chuyển 20 tấn phân hiệu Con Lười về thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An phục vụ bà con trồng Lúa trong vụ Hè Thu năm 2021.

Hàng về thị trấn Vĩnh Hưng. Nghe phân Lười tới cũng mừng cũng mê Nắng vàng chải bóng đường quê. Lưa thưa bóng mát vỗ về nhà nông.

Các giải thưởng