Phân bón hiệu Con Lười, Phân Con Lười, Phân bón Con Lười, Phân sinh học, phân Công nghệ sinh học hiệu Con Lười, phân bón nhả chậm, phân bón tốt nhất, phân bón cho lúa, phân hóa học, phân bón lúa
Hiển thị
  20/04/2023

Lúa OM18 bón phân hiệu Con Lười tại xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An trong vụ Xuân năm 2023

Năng suất lúa dự kiến được hơn 9 tấn/ha, bông to như đuôi chồn, hạt chắc mẩy tới cậy. Đặc biệt là cây lúa cứng cây, bộ lá dày, góc lá thẳng đứng, sạch sâu bệnh

Các giải thưởng