Hiển thị
  17/07/2021

Lúa bón phân CNSH hiệu Con Lười của nhà anh Tài ở xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Lúa OM18 được 32 ngày tuổi, cây lúa phát triển rất tốt, nở bụi khỏe, thân cây to mập, bộ lá dày, sạch sâu bệnh hại, chưa phun xịt thuốc BVTV

  06/07/2021

Lúa bón phân CNSH hiệu Con Lười được 57 ngày tuổi của anh Đinh Trường Hận ở Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Ghi hình tại đồng ruộng ngày 06/7/2021 Lúa bón phân hiệu Con Lười được 57 ngày tuổi sạch sâu bệnh hại, cây lúa cứng, gốc ít lá ủ, bộ lá thẳng đứng, dày lá hơn lúa đối chứng.

Các giải thưởng